Tööõigus

Edukas ettevõte koosneb motiveeritud ning kvalifitseeritud töötajatest, kelle kogemustele ning tööle tuginevalt saab äri edendada. Selleks, et ettevõte oleks turul konkurentsivõimeline ja innovaatiline, tuleb luua ja säilitada häid töösuhteid. Viimaste aluseks on lisaks isiklikule usaldusele ka selged ja üheselt mõistetavad töösuhet reguleerivad lepingud ning ettevõtte tegevuse aluseks olevad muud regulatsioonid. Pidevalt muutuvas majandussituatsioonis tuleb siiski tähelepanu pöörata ka koostöö korrektsele lõpetamisele ning vajalikele ümberkorraldustele ettevõtte struktuuris. Kõik sellised eesmärgid eeldavad eelnevat analüüsi ning suurt kogemustepagasit võimalike probleemide ennetamiseks või lahendamiseks.

Nõustame oma kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes, muuhulgas kuuluvad meie teenuste hulka:

 • töölepingute ja juhatuse ning nõukogu liikmete teenistuslepingute koostamine, nõustamine lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes;
 • töökorraldusreeglite ja ametijuhendite koostamine;
 • töösuhtega seonduvate muude lepingute ning kokkulepete ja dokumentide koostamine, sh konfidentsiaalsuskokkulepped, konkurentsikeelu kokkulepped, varalise vastutuse lepingud, intellektuaalse omandi üleandmise lepingud ja optsioonilepingud;
 • nõustamine töösuhetega seotud isikuandmete kaitse küsimustes;
 • nõustamine töösuhetega seonduvates küsimustes äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja restruktureerimisel, samuti ettevõtte võõrandamise korral;
 • vaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.


Valdkonna kontaktisik:
vandeadvokaat Reesa Laur (saada Reesale e-kiri).

Valik tehtud töid

 • Iglu OÜ töötajate esindamine töövaidlustes endise tööandjaga.
 • Genius Sports Services Eesti OÜ nõustamine töövaidlustes ning töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate kordade ning dokumentide koostamisel.
 • Reyktal AS-i esindus Tööinspektsiooni haldusmenetlustes ning nõustamine seonduvalt töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamisega.
 • Seven Networks Estonia OÜ nõustamine tööõiguslikes küsimustes tegevuse lõpetamisel ning esindus töövaidlustes.

Valik publikatsioone

 • “Corporate Acquisitions and Mergers”, Eesti peatükk. Kluwer Law International, 2013.
 • “Võrdse tasustamise printsiip ja kaudne diskrimineerimine Euroopa Kohtu praktikas”, Juridica 2011, nr 10. Reesa Paatsi.
 • “Töölepingu ülesütlemisest, puust ja punaselt”, Postimees Juhtimine, 06.2013.a. Reesa Paatsi.
 • “Tööandja hoiatuse vaidlustamine võib siiski olla võimalik”, Maaleht 04.2012.a. Reesa Paatsi.
 • “Mida teha, et töötaja oma autoriõigusega minema ei jalutaks?”, Ajakiri Director, November 2010. Kairi Kurisoo.
 • “Töötajate loodud teosed ja autoriõigus”, Eesti Innovatsiooniajakiri HEI, Nr 11, 2009. Kairi Kurisoo.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
reesa.laur@linklaw.ee