Intellektuaalne omand ja IT-õigus

Intellektuaalse omandiga seonduvat on tihti alahinnatud. Ometi omab see paljude ettevõtete äritegevuses võtmetähendust. Intellektuaalse omandi piisav ja õigeaegne kaitsmine võimaldab suurendada intellektuaalse omandi ja ka kogu ettevõtte väärtust, vähendada riskikohti ja kulusid. Nõustame oma kliente kõikides intellektuaalse omandi valdkondades, sh kaubamärgid, autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused, domeeninimed, patendid ja kasulikud mudelid, tööstusdisain, andmebaasid ja kõlvatu konkurents. Vajadusel teeme koostööd patendivolinikega, tagades klientide huvide ja õiguste parima kaitse nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Samuti omame häid kogemusi infotehnoloogia (IT) valdkonnas. Paljudel juhtudel on innovaatiline ja hästitöötav IT- ja tehnoloogiline lahendus ettevõtte peamine vara, mis ühtlasi annab talle turul ka konkurentsieelise. Sellega seoses on oluline tagada, et kasutatavad lahendused oleksid piisavalt töökindlad ja turvalised, lahendustega seonduvad õigused ettevõtjale nõuetekohaselt üle antud, konkurentide ligipääs lahendusega seonduvale infole piiratud jne.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • nõustamine seonduvalt intellektuaalse omandi registreerimise ja kaitsmisega;
 • intellektuaalse omandiga seotud lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh arenduslepingud, omandamislepingud, võõrandamislepingud, litsentsilepingud, frantsiisilepingud, intellektuaalse omandiga seotud teenuse- ja töövõtulepingud, konfidentsiaalsuslepingud, müügi- ja turustuslepingud;
 • tarkvara ja riistvaraga seonduvate lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh hankelepingud, arenduslepingud, litsentsilepingud, hosting-teenuste lepingud, hoolduslepingud, outsourcing ja muud tugiteenuste lepingud;
 • intellektuaalse omandi auditi (due diligence) läbiviimine ja korraldamine, sh intellektuaalse omandi piisava ja nõuetekohase kaitsmise tuvastamine ja võimalike rikkumiste ning kitsaskohtade kõrvaldamine;
 • intellektuaalse omandiga ja IT-lepingutega seotud vaidlused ja kompromissiläbirääkimised;
 • nõustamine e-kaubanduse ja veebiteenuste valdkonnas, sh veebiteenuste kasutustingimuste koostamine;
 • nõustamine andmekaitse ja privaatsusega seotud küsimustes, sh otseturustamisnõuete järgimisega seotud küsimused;
 • IT- ja tehnoloogia sektoris tegutsevate ettevõtete ühinemis- ja omandamistehingute nõustamine, samuti selliste ettevõtjate igapäevane konsulteerimine.


Valdkonna kontaktisik:
partner Kairi Kurisoo (saada Kairile e-kiri).

Valdkonna kontaktisik Kairi Kurisoo kuulub AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon) Eesti Töögruppi ning on Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liige.

Kairi Kurisoo on ka Äripäeva sarjas „Juht ja seadus“ 2009. aastal ilmunud käsiraamatu „Intellektuaalne omand kaasautor. Tegemist on esimese Eesti autorite tervikteosega, kus on käsitletud kõiki olulisemaid intellektuaalse omandi liike.

Valik tehtud töid

 • Sterotek Film nõustamine seonduvalt dokumentaalfilmiga „Ott Tänak: The Movie“.
 • Viru Keemia Grupp AS nõustamine uue majandustarkvara kasutusele võtmisega seonduvate lepingute läbirääkimistel ja sõlmimisel, sh arendusleping, litsentsilepingud jms.
 • Sterotek Film nõustamine seonduvalt muusikadokumentaaliga „Eesti Muld ja Eesti Ruja“.
 • Sterotek Film nõustamine seonduvalt dokumentaalfilmiga „Ruja – keelatud!“.
 • ETK (tänane Coop Eesti Keskühistu) nõustamine logistikatarkvara hanke- ja juurutuslepingu sõlmimisel.
 • Eesti ühe suurema kaubandusettevõtte nõustamine müügipinnaplaneerimise ja -juhtimise tarkvara litsentsimisel.
 • Q-STEP LOGICIEL OÜ nõustamine lennukauba käitlemise tarkvara litsentsilepingu koostamisel.
 • Eesti mängufilmi produtsendi nõustamine produktsioonilepingu ja filmitootmisega seonduvate lepingute koostamisel.
 • Eesti juhtivale tarkvarateenuste osutajale tarkvara arendamise lepingu ja hoolduslepingu väljatöötamine.
 • Välismaise toiduainetootja Eestis registreeritud kaubamärkide portfelli hoidmine ja kaubamärkidega seotud lepingute igapäevane nõustamine.
 • Eesti juhtivale kirjastusele kirjastuslepingu põhja väljatöötamine.
 • Reklaamibüroodele nende poolt kasutatavate kliendilepingute väljatöötamine.

 Valik publikatsioone

 • “Intellektuaalne omand”, Äripäeva Kirjastus, 2009. Kairi Kurisoo raamatu kaasautorina.
 • “Ühist äri luues mõtle loometööga seotud õigustele“, Äripäev (online), 14. september 2011. Kairi Kurisoo.
 • “Ettevaatust – kasutuseta seisvast kaubamärgist võib ilma jääda!”, Äripäev (online), 29. aprill 2011. Kairi Kurisoo.
 • “Ühisautorite omavahelised suhted tuleb lepinguga reguleerida”, Äripäev (online), 31. jaanuar 2011. Kairi Kurisoo.
 • “Kaubamärgi kasutusse andmine nõuab korralikku litsentsilepingut!”, Äripäev (online), 17. detsember 2010. Kairi Kurisoo.
 • “Mida teha, et töötaja oma autoriõigusega minema ei jalutaks?”, Ajakiri Director, November 2010. Kairi Kurisoo.
 • “Turunduslahendusi tellides pea meeles autoriõigust”, Äripäev (online), 5. oktoober 2010. Kairi Kurisoo.
 • “Töötajate loodud teosed ja autoriõigus”, Eesti Innovatsiooniajakiri HEI, Nr 11, 2009. Kairi Kurisoo.
 • “Korporatiivne sümboolika kui autoriõigusega kaitstav teos”, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Teataja, Nr 9, 2009. Kairi Kurisoo.
 • “Korrektse autorilepingu olulisusest kaubamärgi kujunduse tellimisel” Media Planet teemaleht „Bränd, mis loodi mulle – hoides ühiseid väärtusi.“ November 2009. Kairi Kurisoo.
 • “Paralleelimport: konflikt kaubamärgiomaniku ainuõiguste ja üldise vabakaubanduse vahel”,  Juridica 2003, nr 5. Kairi Kurisoo.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
kairi.kurisoo-parn@linklaw.ee