Transport ja infrastruktuur

Eesti on tulenevalt oma geograafilisest asukohast läbi ajaloo olnud Ida- ja Lääne-Euroopa vahelise kaubanduse ja kaubaveo sõlmpunkt. Nii omab ka tänapäeva kiirelt arenevas maailmas üha suuremat kaalu transpordi korraldamine ja sellest tulenevate õigussuhete reguleerimine. Meie büroo spetsialistidel on vajalikud kogemused transpordi ja logistikaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Oleme nõustanud selliseid infrastruktuuri ettevõtjaid nagu AS Eesti Raudtee ja SIA LDZ Cargo Lätis. Tehes vajadusel koostööd meie koostööpartneritega teistes riikides, tagame oma klientide huvide ja õiguste parima kaitse lisaks Eestile ka piiriüleselt. Muuhulgas on meie advokaadid olnud aktiivsed osalised merendusega seotud õigusaktide (kalapüügiseadus, mereteenistuse seadus) väljatöötamisel.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

  • lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh sõidukite, laevade ja õhusõidukite müügilepingud, liisinglepingud ja finantseerimislepingud, pandilepingud, prahtimislepingud, veolepingud, logistikateenuse  ja ekspedeerimisteenuse osutamise lepingud, laolepingud ja kindlustuslepingud;
  • nõustamine EL-i õigusest tulenevate regulatsioonide kohaldamisel ja rakendamisel;
  • nõustamine rahvusvahelise kaubanduse ja kaubaveoga seotud küsimustes, sh rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooniga (CMR) seotud küsimustes;
  • sõidukite, laevade ja õhusõidukite registreerimine ja muud registritoimingud;
  • merivõlad, merinõuded ja laevade arestimine;
  • transpordi ja logistikaga seotud vaidlused.


Valdkonna kontaktisik:
 juhtivpartner Toomas Tamme (saada Toomasele e-kiri).

Valik tehtud töid

  • Eesti ühte suuremasse töötuskontserni AS-i Viru Keemia Grupp kuuluva AS VKG Transport nõustamine ja esindamine.
  • AS-i Eesti Raudtee nõustamine raudteeseaduse muudatusettepanekute koostamisel.
  • Läti raudtee-ettevõtja SIA LDZ Cargo esindamine vedurite hanke ettevalmistamisel.
  • Euroopa ühe suurema krevetipüüdja, AS-i Reyktal nõustamine ja esindamine erinevates kohtumenetlustes, samuti esindamine AS-i Reyktal ja Eesti Kaugpüüdjate Liidu esindamine erinevate rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide juures.
Vandeadvokaat | Juhtivpartner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
toomas.tamme@linklaw.ee