Lepinguõigus

Hästitoimivate koostöösuhete eelduseks on  korrektsed  lepingud. Meie igapäevane praktika näitab, et piisavad ja nõuetekohaselt vormistatud lepingud tagavad soovitud eesmärgid, hea ja ladusa koostöö ning vähendavad vaidluste tekkimise ohtu. Meie poolt pakutav lepingutega seonduv õigusabi hõlmab nii sobiva lepinguliigi valikut, lepingu projekti koostamist kui ka lepingutingimuste läbirääkimistel osalemist.

Lepinguõigusega seonduv õigusabi seondub eelkõige järgmiste lepinguliikidega:

 • eellepingud ja ühiste kavatsuste protokollid;
 • müügilepingud, turustuslepingud ja rahvusvahelise kaubandusega seotud lepingud;
 • üürilepingud, rendilepingud ja tasuta kasutamise lepingud;
 • koostöölepingud ja seltsingulepingud;
 • aktsionäride lepingud, osanike lepingud ja partnerluslepingud;
 • töölepingud ja teenistuslepingud, sh juhatuse ja nõukogu liikme lepingud;
 • teenuste osutamise lepingud, sh töövõtulepingud, ehitustöövõtulepingud ja allhankelepingud, käsunduslepingud, agendilepingud, maaklerilepingud, veolepingud, hoiulepingud ja laolepingud;
 • müügi- ja teenuslepingute tüüptingimused;
 • e-poodide tingimused;
 • laenulepingud, liisingulepingud ning muud krediidi- ja finantseerimislepingud;
 • pandilepingud, käenduslepingud, garantiilepingud ja muud tagatislepingud;
 • nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud;
 • kinnis- ja vallasvaraga seotud lepingud;
 • intellektuaalse omandiga seotud lepingud, sh autorilepingud, kaubamärgi võõrandamise lepingud, kaubamärgi pantimise lepingud, litsentsilepingud.


Valdkonna kontaktisik:
partner Kairi Kurisoo (saada Kairile e-kiri).

Valik tehtud töid

Lisaks spetsiifiliste valdkondade (ÜHINEMISED JA OMANDAMISED (M&A), TÖÖÕIGUS, INTELLEKTUAALNE OMAND JA IT-ÕIGUS) all välja toodule toome oma väga suurest kogemusest erinevate lepingute koostamisel välja väikese valiku:

 • Rallispordiklubi Crosskart Racing Estonia nõustamine klubi asutamisel ja selle tegevuseks vajalike lepingute koostamisel.
 • Tomra (maailma üks juhtivaid taaratagastusseadmete tootja) Eesti ja Leedu ühingute igapäevane nõustamine erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, sh suhetes pakendiautomaate kasutavate kaubandusettevõtete, taarakioskite tootjate ja muude partneritega.
 • Martensi Maja OÜ nõustamine seonduvalt Pärnu kesklinna rajatava Martensi Maja arendusega, mh nõustamine seonduvalt ühingu asutamise ja osanike vaheliste suhetega, projekteerimis- ja ehituslepingu, ankurüürnikuga sõlmitava lepingu ning keskuse muude üürilepingutega.
 • Taaraautomaatide tootja Tomra kontserni kuuluvate Eesti ja Leedu ühingute nõustamine seonduvalt Leedus pandipakendisüsteemi käivitamise ja Tomra poolt Leedu turule sisemisega, sh Leedu pandipakendi süsteemi administraatoriga sõlmitud koostöölepingu koostamine, läbirääkimine ja igapäevane nõustamine lepingu täitmisel.
 • EstPak Plastik AS-i nõustamine PET kile ekstruuderliini hankelepinguga seotud hankemenetluses, lepingu sõlmimisel ja läbirääkimistel.
 • Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte Elbit Systems Ltd nõustamine raamlepingu sõlmimisel Eesti Kaitseväega 120 mm miinipildujate moona tarnimiseks Kaitseväele.
 • Viru Keemia Grupp AS-i nõustamine erinevate arendusprojektiga seotud lepingute koostamisel ja lepinguläbirääkimistel (mh ehitus-, projekteerimis- ja hankelepingud seonduvalt Petroter II ja III tehaste, lubjatehase, väävliärastuse süsteemi, tuhaärastuse süsteemi, gaasiturbiini rajamisega).
 • Sweco Central Eastern Europe nõustamine Vealeidja OÜ omandamisel ja igapäevane korporatiivne nõustamine.
 • Tallinna kesklinna rajatava kaubanduskeskuse arendamisel ankurüürnikuga sõlmitava üürilepingu koostamine ja läbirääkimistel osalemine ning kaubanduskeskuse standardüürilepingu koostamine.
 • Müügi- ja e-poetingimuste koostamine erinevatele Eesti ja väliskapitalil põhinevatele kaubandusettevõtetele, sh rõivaste, mööbli, ehitusmaterjalide ja auto varuosade müüjatele, pakendite tootjatele.
 • Erinevate ärikonsultatsiooniettevõtete kliendi- ja teenuslepingute koostamine (sh seonduvalt raamatupidamisteenuste, reklaamiagentuuriteenuste, agenditeenustega).
 • Klientide nõustamine lennukite ja merelaevade rahvusvahelistes müügitehingutes.
 • Kinnisvara- ja haldusettevõtete nõustamine (sh PLKV Invest OÜ, Arkaadia Halduse AS, Color Kinnisvara OÜ) erinevates kinnisvara omandamise ja haldamise tehingutes.
 • PT Inveseeringute AS jt kinnisvarahaldusettevõtete nõustamine seonduvalt üürilepingute ja hoonehaldusdokumentsiooniga.
 • MDC Max Daetwyler nõustamine seonduvalt tootmiskinnisvara arendus- ja ehituslepingutega.
 • Genius Sports Services Eesti OÜ nõustamine üürilepingu koostamisel.

Valik publikatsioone

 • “Ühist äri luues mõtle loometööga seotud õigustele“, Äripäev (online), 14. september 2011. Kairi Kurisoo.
 • “Kuidas tagada oma nõuet kroonilise võlgniku vastu?”, Äripäev (online), 14. märts 2011. Veiko Viisileht.
 • “Ühisautorite omavahelised suhted tuleb lepinguga reguleerida”, Äripäev (online), 31. jaanuar 2011. Kairi Kurisoo.
 • “Kaubamärgi kasutusse andmine nõuab korralikku litsentsilepingut!”, Äripäev (online), 17. detsember 2010. Kairi Kurisoo.
 • “Müüa tuleb nii, et hiljem ei peaks kaubale peale maksma”, Äripäev (online), 17. november 2010. Toomas Tamme.
 • “Töövõtulepingu lõpetamine tellija poolt – mis saab töövõtja tasust?”, Äripäev (online), 23. november 2010. Veiko Viisileht.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
kairi.kurisoo-parn@linklaw.ee