Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Nõustame, esindame ja kaitseme kliente väärteo- ja kriminaalmenetlustes. Meie advokaatide peamine fookus ja kogemus selles valdkonnas on seotud majandus- ja ametialaste kuritegudega. Samuti on meil pikaajaline kogemus kannatanute esindamisel nende õiguste ja varaliste huvide kaitsmisel kriminaalmenetluste raames.


Valdkonna kontaktisik
: juhtivpartner Toomas Tamme (saada Toomasele e-kiri).

Valdkonna kontaktisik: partner Veiko Viisileht (saada Veikole e-kiri).

Vandeadvokaat | Juhtivpartner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
toomas.tamme@linklaw.ee
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
E-post
veiko.viisileht@linklaw.ee