Isikuandmete kaitse

Euroopa Liidus ja nii ka Eestis on isikuandmete kaitsega seonduvad küsimused äritegevuse igapäevane osa. Seejuures ei peaks isikuandmete kaitse regulatsiooni järgimine äritegevust takistama, vaid tagama ettevõtte konkurentsivõimelisuse ning hea maine. Ettevõtte juhtide ning kogu meeskonna teadlikkus isikuandmete kaitse põhimõtetest, korrektsed ettevõttesisesed juhised ning sisukad lepingud koostööpartneritega on osa sellest, mis pidevalt muutuvas maailmas tagavad ettevõtte konkurentsivõimelisuse ning hea maine. Isikuandmete kaitsega seonduvad teemad on olulised ka igale füüsilisele isikule. Teadlikkus oma õigustest ning kontroll isikule kuuluvate andmete üle aitab hoida enda head nime ning vältida kahju tekkimist. LINKLaw meeskond omab head kogemuste pagasit selleks, et pakkuda oma klientidele isikuandmete kaitse valdkonnas parimaid lahendusi.

Nõustame kliente kõigis isikuandmete kaitsega seotud õiguslikes küsimustes, muuhulgas kuuluvad meie teenuste hulka:

 • Isikuandmete olemasolu, koosseisu ning liikumise kaardistamine ettevõttes (ehk data mapping);
 • Isikuandmete töötlemisülevaate koostamine;
 • Andmekaitsetingimuste koostamine;
 • Ettevõttesiseste juhiste koostamine;
 • Mõjuhinnangu koostamise vajaduse kaardistamine ning kliendi nõustamine protsessis;
 • Andmetöötluslepingute koostamine ning vastavad läbirääkimised;
 • Nõustamine isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse;
 • Nõustamine rikkumisjuhtumite puhul, sh vastavate dokumentide koostamine ning esindamine järelevalveasutuse menetlustes;
 • Nõustamine kahjunõuete menetlustes nii kohtus kui ka kohtuväliselt;
 • Vaidluste lahendamine kohtus;
 • Ettevõtte meeskonna koolitamine;
 • Andmekaitsespetsialisti teenuste pakkumine.


Valdkonna kontaktisik:
vandeadvokaat Reesa Laur (saada Reesale e-kiri).

Valik tehtud töid

 • Viru Keemia Grupp OÜ esindamine tarkvaraarendamise projektis andmetöötluslepingu sõlmimisega seonduvates läbirääkimistes.
 • Data mapping; töötlemisülevaate täiendamine, andmekaitsetingimuste ja andmetöötluslepingute koostamine ELKE Mööbel OÜ-le.
 • Iglu OÜ esindamine tarkvaraarendamise projektis andmetöötluslepingu sõlmimisega seonduvates läbirääkimistes.
 • Kohila Vineer OÜ juhtkonna koolitamine ning isikuandmete kaitsega seonduv üldine nõustamine.

 

Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
reesa.laur@linklaw.ee