Äriõigus ja ühinguõigus

Teiste turuosaliste ees konkurentsieelise saavutamiseks või omamiseks on ettevõttes vaja igapäevaselt teha kiireid otsuseid. Kiirustades ei tohi aga unustada, et otsustamisel tuleb lisaks potentsiaalsele kasumile arvesse võtta ka otsuste tegemist vastavuses kehtiva regulatsiooniga. Meie büroo advokaadid on pakkunud ettevõtjatele äri- ja ühinguõigusega seonduvat õigusabi juba üle kümne aasta, seega on meie spetsialistidel selles valdkonnas pikaajalised praktilised kogemused.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • osaühingu, aktsiaseltsi, täisühingu, usaldusühingu, tulundusühingu, seltsingu ja teiste Eesti ning Euroopa äriühingute, Euroopa majandushuviühingute, filiaalide, esinduste, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamine ja registreerimine;
 • nõustamine ühingute asutamisel välismaal;
 • juriidiliste isikute ja nende gruppide struktureerimine ja restruktureerimine;
 • äriühingute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine;
 • ühinguga seotud õigusauditi (legal due diligence) korraldamine ja läbiviimine;
 • lepingute ja muude vajalike dokumentide koostamine, sh aktsionäride ja osanike vahelised lepingud, üldkoosoleku, osanike koosoleku, juhatuse ning nõukogu koosoleku protokollid ja otsused, äriühingute põhikirjad;
 • ühingu üldkoosoleku läbiviimine;
 • ühingu juhtkonna vastutus;
 • ühingute nõustamine igapäevase korporatiivtöö korraldamisel, sh registritoimingud;
 • juriidiliste isikute likvideerimine.


Valdkonna kontaktisik:
advokaat Kaarel Tammar (saada Kaarlile e-kiri).

Kaarel Tammar kuulub ka Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni.

Valik publikatsioone

  • “Corporate Acquisitions and Mergers”, Eesti peatükk. Kluwer Law International, 2013.
  • “Äriühingu jagunemine ei tohiks äripartnereid ehmatada”, Äripäev (online), 30. september 2011. Veiko Viisileht.
  • “Dividendide jagamine: tunne reegleid!”, Äripäev (online), 15. aprill 2011. Kaarel Tammar.
  • “Omakapital negatiivne – kuidas edasi?”, Äripäev (online), 9. november 2010. Kaarel Tammar.
  • “Osaühingutes kaob nõukogu nõue, juhatuse ametiaeg muutub tähtajatuks”, Äripäev (online), 14. oktoober 2010. Kaarel Tammar.
Vandeadvokaat
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
kaarel.tammar@linklaw.ee