Q-Step Logiciel OÜ

Juhatuse liige, Haiti Arendi: Meie koostöö Kairiga sai alguse juba mitmeid aastaid tagasi. Kairi on nõustanud meid erinevates valdkondades, kuid eelkõige infotehnoloogia ja intellektuaalse omandiga seonduvate lepingute koostamisel. Kairi on oma töös täpne ja detailne, selgitab alati meie täpse vajaduse, kuulab meie soove ning aitab leida parima ja sobivama lahenduse, mida saan usalda. 

OÜ Järve Biopuhastus

Vladislav Petuhhov, juhatuse liige: Oleme kasutanud hr Toomas Tamme ja pr Triin Biesinger-Jussmann’i nõustamist õiguslikes küsimustes alates 2008. aastast, valdavalt projekteerimis-ehitustöövõtulepingutest tulenevate töövõtjate nõuete käsitlusel. Nende nõustamise tulemusena õnnestus meil tõrjuda mitut alusetut töövõtja nõuet. Ühe juhtumi puhul õnnestus meil lahendada sõbralikult korraga 22 töövõtja nõuet. Kahel episoodil tõi nimetatud ekspertide nõustamine kaasa meie loobumise hinnanguliselt perspektiivitust rahvusvahelisest arbitraažist. Tänu osutatud nõustamisteenustele oleme kokku hoidnud mitme miljoni nii OÜ Järve Biopuhastus eelarvest kui riigieelarvelistest allikatest. Kinnitame, et õigusnõustamise teenuse osutamisel on järgitud moraali, seadust ja kutseeetikat ning alati on eelistatud kokkuleppelisi lahendusi.

Tallinna Linnavalitsus

Priit Lello, õigusosakonna juhataja: Mitmed advokaadibüroo LINKLaw advokaadid on nõustanud Tallinna linna avaliku õiguse ja eraõiguse valdkondades, sealhulgas teede infrastruktuuri õiguslikes küsimustes, omavalitsuse huvide esindamisel omandiõiguse, omandireformi ja hariduse õiguslikes aspektides. Advokaatide säravad teadmised ning põhjalikud kogemused on taganud Eesti suurima omavalitsuse huvide eduka esindamise olulistes kohtumenetlustes.

Skanska AS

Andres Aavik, juhatuse liige: Põhjuseks, miks Skanska on valinud Veiko oma partneriks mitmete keerukate kaasuste lahendamisel, on tema alatine põhjalik ettevalmistus teemadesse, täpsus asjaajamisel ning tulemusele orienteeritus. Need omadused teevad Veikost ja LINKLaw’st koostööpartneri, kelle kogemust ja ettepanekuid ma usaldan. 

AS Citadele banka Eesti filiaal

Irina Solovjova, peajurist: Triinule ja tema tiimile on omased ülim põhjalikkus, professionaalsus, pühendumus, kiire mõtlemine ja teised omadused, mis on eduks absoluutselt vajalikud. Toon näite juhtumist, kus pank seisis kostjana silmitsi keerulise vaidlusega, mille perspektiiv näis üsna lootusetu. Tänu  filigraanselt valitud positsioonile ja ülimale pühendumisele lõppes kohtuasi panga võiduga, mille eest olen Triinule väga tänulik.

Keila linnavalitsus

Enno Fels, Keila linnapea: Triinu ja tema meeskonda iseloomustavad professionaalsus, põhjalikkus ja täpsus. Kohtuvaidluses ei jää ükski aspekt tähelepanuta ja veenvalt esile toomata. Julgeme soovitada! 

AS Merko Ehitus kontserni ettevõtted ja AS Riverito

Mihkel Mugur, õigusosakonna juhataja: LINKLaw advokaadid esindavad meid keskkonnaõiguse alastes vaidlustes. Oma töös on nad väga kompetentsed – mul on olnud ainult parimad kogemused. Praktilise lähenemisega, keskenduvad põhilisele ning nendega on lihtne koos töötada. Nende meeskond pakub meile parimat teenust. 

VKG

Meelis Eldermann, VKG juhatuse liige, tehnikadirektor: Meie koostöö Triinu, Kairi ja Toomasega sai alguse 2008  aastal. Mõeldes tagasi möödunule ja vaadates tuleviku võin võrrelda seda  hea brändiga, mis vaadis seistes  läheb aina paremaks või teemantiga, mis lihvides toob välja kristalli eri tahud ning millest saab vääriskivi. Põhiline, mida partneritelt ootan keerulistes juriidilistes küsimustes on põhjalik probleemi analüüs, mis loob eelduse eduks ning selles te olete tugevad. Tänan!

Genius Sports Services Eesti OÜ

LINKLaw advokaadid on olnud meie partnerid erinevates õigusküsimustes enam kui viis aastat. Selle aja jooksul tekkinud küsimused ja vaidlused on leidnud alati meie jaoks positiivse ja mõistliku lõpplahenduse. Saame tõesti öelda, et nii tööõigusega seonduvates kui ka teistes õigusküsimustes on Reesa, Kairi ja LINKLaw advokaatide näol meil olemas professionaalne koostööpartner ning tugi. Kliendina tunneme, et meie  küsimused saavad adekvaatselt käsitletud ning lõpplahendus on võimalikest variantidest parim. Täname!

 

Iglu OÜ

Reesa ja Triinuga oleme mitu aastat koostööd teinud seonduvalt erinevate kohtuvaidluste ning igapäevaste õigusküsimustega. LINKLaw advokaatide vastused on alati täpsed ja kiired ning pakutud lahendused töötavad. Nende professionaalsus ja pühendumus ning proaktiivsus on viinud võidukate lahendusteni ka kohtuvaidlustes. Saame keskenduda oma põhitegevusele ja ärilistele eesmärkidele, sest teame, et Reesa ja teised LINKLaw advokaadid hoolitsevad selle eest, et meie tegevusega seotud õiguslikud aspektid ja vaidlused on kontrolli all. Äris on kindlad partnerid väga olulised ja LINKLaw on just selline partner, kelle peale võib julgelt kindel olla.